Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inscenácia, inscenovanie – význam cudzieho slova

uvedenie hry v divadle, v televízii a pod.; zosnovanie niečoho