Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inseminácia – význam cudzieho slova

umelé oplodňovanie dobytka