Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insitný – význam cudzieho slova

neškolený, laický, neodborný, naivný (napr. maliar)