Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insolácia, insolancia – význam cudzieho slova

liečba slnečným žiarením, slnkom; ožiarenie povrchu Zeme priamym slnečným svetlom; množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho za jednotku času na zemský povrch; dopad slnečného svetla na horniny a jeho vplyvy na zmenu ich zloženia a tvaru