Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inspirovať – význam cudzieho slova

vdychovať