Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

instilácia – význam cudzieho slova

vkvapkávanie liekov