Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intímny – význam cudzieho slova

dôverný, súkromný; telesne alebo pohlavne blízky