Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

interfáza – význam cudzieho slova

v biológii obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitózami