Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

interkurentný – význam cudzieho slova

pridružená ďalšia choroba k pôvodnej chorobe