Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intifáda – význam cudzieho slova

povstanie a odpor Palestíncov na územiach okupovaných Izraelom