Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intimácia, intimát – význam cudzieho slova

úradné oznámenie vyšším orgánom nižšiemu orgánu