Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intimidácia – význam cudzieho slova

zastrašovanie, nátlak