Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intonácia – význam cudzieho slova

správne nasadenie tónu pri speve, hre na hudobný nástroj a pod.; tónové znenie hovorenej reči, melódia reči