Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intraalveolárny – význam cudzieho slova

nachádzajúci sa vnútri alveol