Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intraartikulárny – význam cudzieho slova

nachádzajúci sa vnútri kĺbu