Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intracyklické kolísanie – význam cudzieho slova

kolísanie populačnej hustoty druhu v priebehu roka