Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intrakraniálny – význam cudzieho slova

vnútrolebečný