Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intramolekulárny – význam cudzieho slova

týkajúci sa javu prebiehajúceho vo vnútri molekuly