Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intramuskulárny – význam cudzieho slova

vnútrosvalový, medzisvalový