Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intranukleárny – význam cudzieho slova

nachádzajúci sa vnútri jadra bunky