Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intranzitívum – význam cudzieho slova

neprechodné sloveso