Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intravilán – význam cudzieho slova

zastavaná časť územia obce, pozemok v tejto časti