Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolácia – význam cudzieho slova

osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov; zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb; zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným, zvukovým, elektrickým a pod. vonkajším vplyvom