Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolátor - význam cudzieho slova

teleso alebo zariadenie oddeľujúce rôzne elektrické potenciály