Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolátor – význam cudzieho slova

teleso alebo zariadenie oddeľujúce rôzne elektrické potenciály