Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolovaná množina - význam cudzieho slova

podmnožina z izolovaných bodov