Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolovaná množina – význam cudzieho slova

podmnožina z izolovaných bodov