Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izoméria – význam cudzieho slova

atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie; zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti