Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izoméry – význam cudzieho slova

zlúčeniny s rovnakým molekulárnym vzorcom, ale rozdielnymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami