Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izoméry - význam cudzieho slova

zlúčeniny s rovnakým molekulárnym vzorcom, ale rozdielnymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami