Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izostáza – význam cudzieho slova

hypotéza o rovnovážnom rozložení hmôt v zemskej kôre