Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izotón - význam cudzieho slova

člen skupiny nuklidov s rovnakým počtom neutrónov a s rôznym protónovým číslom