Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izotónia – význam cudzieho slova

stav roztokov rôznych látok s rovnakým osmotickým tlakom