Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jáhen – význam cudzieho slova

najnižší stupeň duchovného svätenia v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, diakon