Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jaktácia – význam cudzieho slova

prudké zmietanie chorého pri niektorých horúčkovitých, infekčných a iných ochoreniach