Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

janičiari – význam cudzieho slova

vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov