Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jantárová cesta - význam cudzieho slova

obchodná trasa prechádzajúca viacerými krajinami v časoch Rímskej ríše