Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jantárová cesta – význam cudzieho slova

obchodná trasa prechádzajúca viacerými krajinami v časoch Rímskej ríše