Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

japanológia - význam cudzieho slova

odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, históriou a kultúrou japonského národa