Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jarovizácia – význam cudzieho slova

prvé štádium fyziologického vývoja rastlín; spôsob rýchlenia počiatočného vývoja jarných plodín zvyšovaním vlhkosti semena pri určitej teplote