Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

káder – význam cudzieho slova

stály útvar, kmeňové teleso; stály súhrn pracovníkov určitej organizácie; popredný pracovník