Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kabeláž – význam cudzieho slova

súhrn činností spojených s vytyčovaním trasy káblov, ich uložením atď., súhrn takto uložených káblov