Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kabotáž - význam cudzieho slova

pobrežná lodná doprava, námorná plavba medzi prístavmi jedného štátu