Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kacír – význam cudzieho slova

človek popierajúci časť náuky, napr. niektoré dogmy, heretik