Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kadaverín – význam cudzieho slova

mŕtvolný jed