Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kafiléria – význam cudzieho slova

stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly