Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kakofónia – význam cudzieho slova

zvukový nesúlad; zmätok