Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kakológia – význam cudzieho slova

chybná výslovnosť; používanie nepekných slov