Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalória - význam cudzieho slova

staršia jednotka tepelnej energie, tepla, značka cal