Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalcivírus – význam cudzieho slova

vyvoláva ochorenia ľudí aj zvierat, napr. gastroenteritídu