Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalkulácia - význam cudzieho slova

účtovanie; výpočet, rozpočet, účtovná súvaha; úsudok