Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalmetizácia - význam cudzieho slova

očkovanie proti tuberkulóze