Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalvária – význam cudzieho slova

umelecké zobrazenie Ježiša Krista, prenesene veľké utrpenie (podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný)