Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanón – význam cudzieho slova

kanón

druh dela s dlhšou hlavňou a plochou dráhou letu strely

kaňon

hlboké a úzke riečne koryto alebo údolie so strmými stenami vytvorené riečnou eróziou

kánon

pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel; kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov; predstava o ideálnych proporciách